Päivi Kangasmäki

Miksi Suomen teollisuuden rakenteet eivät uudistu?

Suomen kilpailuetu pienenä ja vientivetoisena maana tulisi perustua ketteryyteen ja nopeuteen suhteessa kilpailijamaihin. Globaalissa markkinataloudessa pienet kotimarkkinamme voisivat olla jopa eduksi, koska se pakottaa hakemaan kasvua ja pääomia sieltä mistä sitä on saatavissa. 

Suomeen perustettiin jo 1990 - luvulla maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen innovaatiorahoituskeskus ja julkisen sektorin infrastruktuuri teknologiavetoiselle innovaatiotoiminnalle. Edelleen Suomessa vallitsee World Economic Forumin mukaan kilpailukykyiset olosuhteet yritystoiminnan aloittamiselle. Näin varmasti onkin. Kuitenkaan Suomen listatuista suuryrityksistä yhtäkään ei ole perustettu viimeisen 20 vuoden aikana. Kilpailijamaiden keskiarvo on 14 % (Boston Consulting Group 2015).

Suomen taloudessa on sisäänrakennettuna tiettyjä jäykkyyksiä, jotka kaipaavat uudistusta ja markkinaehtoisuuden lisäämistä. Sitä kautta saisimme luotua Suomeen uutta liiketoimintaa ja yrittämisen kulttuuria.

Suomesta puuttuu vahva ja kasvuhakuinen pk-sektori. Suomen teollisuudessa on talouden kokoon nähden poikkeuksellisen paljon suuryrityksiä, kun taas keskisuurten 50-249 henkeä työllistävien yritysten lukumäärä on poikkeuksellisen alhainen. Suuryrityksiä on myös tuettu valtion toimesta vahvasti. Yrityksen riskinottokyky ja - halu pienenee koon kasvaessa ja yhtiön listautuessa pörssiin.  Korot ovat olleet ennätyksellisen alhaalla jo kauan, mutta suuryritysten kassat paisuvat ja investoinnit pysyvät matalalla. Suuryritysten suuri suhteellinen osuus saattaa heijastua siihen, että Suomessa oli pitkään heikko yrittämisen kulttuuri. Viime vuosina uusien yrittäjien määrä on tullut kuitenkin yksinyrittäjistä, joten tilanteen muuttuminen saattaa olla käsillä.

Pääomamarkkinoiden evoluutio on edennyt Suomessa hitaasti ja pankkirahoituksen rooli on edelleen merkittävä yritysrahoituksessa. Pankit eivät kuitenkaan ole riskirahoittajia. Omistajat sen sijaan ovat riskirahoittajia ja riskinkantajia. Omistajia on Suomessa kuitenkin aivan liian vähän. Omistamista, pörssisäästämistä, kansankapitalismia ja pääomasijoittamista pitäisi edistää kaikin tavoin yhteiskunnassamme byrokratiaa karsimalla, omistajien verotusta keventämällä ja taloudellista osaamista lisäämällä. Vain aidon oman pääoman ehtoisen pääomamarkkinan kautta pystymme luomaan uutta teollisuutta.

Markkinataloutta tarvitaan oikean hinnan muodostukseen sekä uusien tuotteiden ja palvelujen syntymiseen. Näitä tarvitaan, jotta Suomeen syntyisi uutta ja kilpailukykyistä teollisuutta. Yritystuet eivät edistä markkinataloutta. Myös virkamiesten rooli tehdä sijoitus- ja rahoituspäätöksiä voidaan kyseenalaistaa. Valtion myöntämät monopolioikeudet eivät edistä markkinataloutta. Yritystukia ja monopolioikeuksia perustellaan huoltovarmuudella ja turvallisuuspoliittisilla syillä. Yritystuet auttavat kuitenkin matalan tuottavuuden syntymistä, vääristävät kilpailua ja estävät teollisuuden evoluutiota.

Paikallinen sopiminen on ainoa mahdollinen tapa saada työn kysyntä ja tarjonta kohtaamaan. Siirtyminen yleissitovista sopimuksista yrityskohtaiseen työehtojen sopimiseen parantaisi yrityksen mahdollisuuksia houkutella parasta osaamista. Tämä lisäisi myös vahvaa yrittämisen kulttuuria ja yhteishenkeä.

Talouskasvun kannalta tärkeintä on tuottavuus ja tähän hallituksella on vain rajallinen mahdollisuus vaikuttaa. Jokainen uusi työpaikka luodaan yrityksissä omistajien päätöksellä. 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat